top of page

MoveMe Projesi, Sırbistan'da Dezavantajlı Gruplarla Hareket Temelli Etkinliklerle Işık Tuttu!

24 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'da gerçekleşen MoveMe projesinde katılımcılarımız özellikle dezavantajlı gruplarla çalışırken beden dilinin, jest, mimiklerin, dans ve tiyatro gibi hareket temelli etkinliklerin önemini kavramaya yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.


Proje sonunda bu sanatların insanların yaşamlarını dönüştüren ve toplumları bir araya getiren birleştirici güçler olduğunu hep birlikte keşfettiler.


Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcıların hareket temelli iletişimin gücünü keşfetmelerini sağladı. Dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmalarda, beden dilinin ve sanatın ifade gücünün önemine vurgu yapıldı. Bu etkinlikler, katılımcılara farklı iletişim araçlarını kullanarak duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etme becerisi kazandırdı.


Proje sonunda elde edilen önemli bir bulgu, dans, tiyatro ve benzeri sanatların, insanların yaşamlarını dönüştüren ve toplumları bir araya getiren birleştirici güçler olduğuydu. Katılımcılar, bu etkinliklerin sosyal uyumu artırdığını, iletişimi güçlendirdiğini ve özellikle dezavantajlı gruplara katkı sağladığını gözlemlediler.Comments


bottom of page