top of page

The Didactic Mine of Youth Work

Projenin amacı girişimcilik eğitimi gibi yenilenmiş yaklaşımların tanıtılmasıyla daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik modeli teşvik ederek mevcut yapıları yeniden şekillendirmek ve gençlik alanında çalışan kuruluşlara sosyal girişimcilik alanında hedef kitleleriyle çalışabilmeleri için yeni araçlar sağlamak. Bu amaçla birlikte, sürdürülebilir kalkınma için harekete geçmede her bireyin rolü konusunda farkındalık yaratmak ve girişimci zihniyeti geliştirmeleri için gençlik çalışanlarına ve öğrencilere oryantasyon sağlayacak araçlar sağlamak prjojenin en önemli çıktılarındandır
 

didactic mine.png
1.png
IMG-7775.jpg
Ekran görüntüsü 2023-11-27 015207.png
bottom of page