top of page
Ekran görüntüsü 2023-11-27 020322_edited.jpg

Browse Your Education

Gençler arasında dijital eğitimi teşvik etmeyi ve gençlerin dijital olarak daha bilinçli vatandaşlar olmaları için yetkinlik ve becerileri geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda projenin diğer hedefleri arasında aşağıdaki maddeler vardır: 

  • Yerel ve uluslararası faaliyetlerle gençlere dijital eğitimi tanıtmak;

  • Gençlerde kişisel ve profesyonel kariyerleri için yararlı olan dijital beceriler, sosyal beceriler ve yetkinlikler geliştirmek;

  • Günümüz toplumunda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl bağlantılı olduğunu ve bu bağlantının nasıl verimli olabileceğini göstermek;

  • Gençlere, özellikle yalan haberlerin yayılması ve bunun sonucunda nefret söyleminin yayılması gibi sosyal medyadan geçen bilgileri okumaları, anlamaları ve işlemeleri için araçlar sağlamak

Ekran görüntüsü 2023-11-27 020507.png
Ekran görüntüsü 2023-11-27 020654.png
Ekran görüntüsü 2023-11-27 020819.png
bottom of page